CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CẦN BIẾT KHI CHƠI BÓNG BÀN

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CẦN BIẾT KHI CHƠI BÓNG BÀN

(THỜI GIAN, ĐIỂM TIẾP XÚC VÀ GÓC ĐỘ VỢT KHI ĐÁNH BÓNG BÀN)
1. Thời gian đánh bóng:
Khi bóng đối phương đánh sang chạm bàn, nẩy lên và rơi xuống. Để có thể đánh trả bóng tốt,người ta quy ước từ khi bóng chạm bàn nẩy lên và rơi xuống được chia ra thành 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Bóng vừa nẩy lên
Giai đoạn 2: Bóng đang lên
Giai đoạn 3 :Bóng lên điểm cao nhất
Giai đoạn 4: Bóng bắt đầu rơi xuống
Giai oạn 5: Bóng rơi xuống thấp.
(Hình ảnh mình họa xem bên dưới)

2. Thời gian đánh bóng:

Như chúng ta đã biết muốn đánh trả bóng tốt sang bàn đối phương chúng ta chỉ có thể tiếp xúc ở ½ quả bóng. Người ta quy ước chia nửa quả bóng thành 5 phần như sau 
\AB là phần trên quả bóng
BC là phần giữa trên quả bóng
CD là phần giữa quả bóng
DE là phần giữa dưới quả bóng
EF là phần dưới bóng
(Hình ảnh mình họa xem bên dưới)

3. Góc độ mặt vợt khi đánh bóng:
Góc độ mặt vợt là chỉ góc hình thành bởi mặt vợt và mặt bàn. Do trong thi đấu vận động viên muốn lợi dụng sự biến đổi góc độ của mặt vợt để đỡ hoặc đánh trả đối phương nhằm tạo ra những đường bóng có tính năng khác nhau nên góc độ mặt vợt thường xuyên biến đổi.

SIÊU THỊ THỂ THAO VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP VÀ TƯ VẤN BÁN BÀN BÓNG BÀN VÀ DỤNG CỤ BÓNG BÀN CHÍNH HÃNG UY TÍN NHẤT TẠI HÀ  NỘI